image

Více o nás:

Vyučujeme na všech úrovních pokročilosti také individuální formou jak AJ, tak NJ, FrJ, ŠpJ,RJ a ČJ pro cizince.

Máme akreditace MV ČR na výuku zaměstnanců, pracovníků v kanceláři, obchodních zástupců a manažerů a na certifikaci studentů, a jsme zapsáni ve vyhlášce MŠMT ČR.

Zajišťujeme individuální výuku, která se maximálně přizpůsobuje potřebám, stylu a zaměření studenta.

Jazyková výuka

Vedeme systémově stoupající řadu standardních kurzů AJ, kterou doplňují kurzy konverzace, přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky nebo k maturitě, pomaturitní studium a kurzy pro děti. 

V létě nabízíme krátké intenzívní kurzy.

Příprava na zkoušky

Nabízíme přípravnou výuku k širokému spektru zkoušek jak britských tak amerických: TOEFL, GMAT, PET, KET, FCE, CAE, CPE, BEC I, II, III, IELTS, buď v kurzech, nebo individuální formou.

Pro firmy a školy

Firmám nabízíme jazykové kurzy šité na míru (obsah, zaměření výuky, materiály i metody umíme přizpůsobit potřebám firmy) zakončené certifikací student + překlady a korektury textů.

Od počátků…

Vzdělávací středisko SPUSA vzniklo v roce 1990 a je pobočkou neziskové organizace Společnost přátel USA. Ta byla založena roku 1945 jako reakce na osvobození části Československa americkou armádou. Její členové organizovali společenská a kulturní setkání v duchu svobody a jazzu. V souvislosti s komunistickým převratem v únoru 1948 byla SPUSA formálně zrušena, ale v utajení existovala po následujících 40 let. V prosinci 1989 byla znovu oficiálně založena ve Zlíně disidentem Stanislavem Devátým. 

Vzdělávací středisko SPUSA vzniklo rok po Sametové revoluci, těsně po otevření hranic na Západ, a bylo první pražskou jazykovou školou, kde vyučovali angličtinu rodilí mluvčí.

Během následujících let se vyvinula v komplexní vzdělávací instituci, nabízející nejen vysokou úroveň jazykových kurzů (akreditace MV ČR pro jednotlivé profesní skupiny, zápis do vyhlášky MŠMT ČR, certifikace studentů), ale také přátelské zázemí lektorům z celého světa a jejich studentům, a stala se živým multikulturním centrem.

Pod vedením zkušené vedoucí lektorů Lyndy Mallinger byla vypracována vlastní koncepce výuky angličtiny, která se vyznačuje velkou flexibilitou a vstřícností vůči studentům. Interaktivní metodu rodilých mluvčích kombinuje v případě potřeby (např. u začátečnických kurzů) s výukou českým lektorem a doplňujícími materiály.

… k dnešku

Výše popsanou koncepci výuky uplatňují naši lektoři jak ve standardních jazykových kurzech, tak v individuální výuce, v kurzech pro děti i při přípravě na zkoušky či v našem pomaturitním vzdělávacím programu.

Kromě veřejných kurzů organizujeme také jazykovou výuku ve firmách (např. Radio Svobodná Evropa, Deutsche Bank, Hydrometeorologický ústav etc.) a spolupracujeme se základními a středními školami. V současnosti rozšiřujeme svoji nabídku o vysílání lektorů - rodilých mluvčích do regionů.

Protože naším posláním je šíření nejen znalosti anglického jazyka, ale také anglo-americké kultury v nejširším slova smyslu, organizujeme nejrůznější vzdělávací pořady a akce:

  • vzdělávací semináře pro české učitele anglického jazyka
  • Literární soutěž v AJ pro všechny stupně škol v ČR a SR (doporučená MŠMT ČR), pořádaná již od roku 1992
  • provozujeme knihovnu a půjčujeme knihy a časopisy v cizích jazycích
  • pořádáme filmový seminář vycházející z kulturního okruhu anglicky mluvících zemí

Všechny tyto aktivity nabízíme široké veřejnosti zdarma. Doufáme, že v přátelském a otevřeném prostředí našeho Vzdělávacího střediska SPUSA v centru Prahy i díky působení našich lektorů v regionech se nám daří šířit jazykové a kulturní znalosti a podporovat myšlenky demokracie a multikulturního soužití.

Novinky

Tolerance 2015

Vyhlášení výsledků 23. ročníku Literární soutěže Společnosti přátel USA na téma "Tolerance" proběhlo 21. ledna 2016 v Americkém centru Ambasády USA v Praze.

Podzimní kurzy 2014

Právě probíhá zápis do jazykových kurzů anglického, německého, francouzského a španělského jazyka s termínem výuky od 22. září 2014 do 19. prosince 2014.

Pomaturitní studium 2014/15

Pomaturitní studium na několika úrovních - začátek 22. září 2014
Pro informace a zápis volejte : 728 310 333, 224 210 813
nebo pište na : info@spusa.cz

My Hero

Vyhlášení vítězů 22. ročníku Literární soutěže Společnosti přátel USA se konalo  13. června 2014 v Rezidenci velvyslance USA. Vítězné práce SPUSA-Contest-2014.pdf.

When I am alone

Vyhlášení vítězů 21. ročníku Literární soutěže Společnosti přátel USA se bude konat 27. září 2013 v Informačním středisku Velvyslanectví USA. Vítězné práce SPUSA-Contest-2013.pdf.

Czech for foreigners included.

I visited the Earth in 2112

20. ročník literární soutěže Společnosti přátel USA jež proběhl v roce 2012. Jsou zde zveřejněni vítězové literární soutěže i jejich vítězné práce SPUSA-Contest-2012.pdf.